Dr. Barbara Fischer

Medicínske výživové poradenstvo
Dr. Barbara Fischer Medicínske výživové poradenstvo

Vitajte!

Ako nutričný lekár som váš partner pri prevencii, diagnostike a liečbe chorôb súvisiacich s výživou.

 

Primeranou adaptáciou stravy môžete odstrániť nie len nadváhu a s ňou spojené zdravotné problémy. Aj pri ochoreniach pohybového ústrojenstva, pri vysokom krvnom tlaku alebo cukrovke, ako aj pri onkologických ochoreniach sa odporúča upraviť stravovací plán. V neposlednom rade je nutričné poradenstvo dôležitou súčasťou liečby porúch príjmu potravy alebo podvýživy.

Aj v náročných životných situáciách, ako je tehotenstvo alebo počas dojčenia, vás môže podrobná analýza včas upozorniť na zmenené alebo zvýšené potreby.

Ordinačné hodiny: štvrtok 18:00 – 20:00, len po dohode

Tel.: +43 680 133 12 83

E-Mail: ermed@ermed.at

 

Priebeh konzultácie

 

V rámci detailného rozhovoru spolu analyzujeme vašu aktuálnu situáciu a vaše stravovacie návyky. Na tieto účely vás žiadam niekoľko dní viesť stravovací protokol, ktorý vám dopredu pošlem a ktory vyplnený prinesiete so sebou. Okrem toho vykonáme meranie bioelektrickej impedancie (BIA), ktorá mi umožní vyhodnotiť rizikové faktory a vytvoriť primeraný stravovací plán.

Tento je individuálne prispôsobený vašim potrebám a v bežnom živote ľahko uplatniteľný. Pritom zohľadňuje nie len vaše potravinové intolerancie, ale aj prípadne preferencie a averzie.

Pri podstatnej zmene stravovacích návykov je výhodné, ak sa ho zúčastní celá domácnosť. Tým sa zvyšuje motivácia každého jednotlivca a rastie šanca na úspech. Zároveň šetria navzájom koordinované stravovacie plány pre celú rodinu čas na prípravu potravy.

Pokiaľ je to žiaduce, ponúkam vám pri prispôsobovaní vašich stravovacích návykov dlhodobý doprovod.

Print Friendly, PDF & Email